pl en
Koszyk0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALILU (www.galilu.pl)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronach www.galilu.pl,  a w szczególności: składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania Klientowi zamówionych produktów, formy zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów, zasady korzystania z usług Newslettera oraz zakładania indywidualnego konta Klienta, jak również uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

2.     Sklep GALILU jest własnością GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245783, NIP: 5252350392 (zwaną dalej „Sklepem”).

3.     Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż perfum i kosmetyków.

4.     Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną („Klient”).

5.     Sklep prowadzi swoją działalność zarówno na terenie Polski jak i prowadzi wysyłkę produktów zagranicę. Zamówienia zagraniczne będą realizowane po indywidualnym telefonicznym bądź e-mailowym ustaleniu z Klientem warunków i możliwości dostawy (w celu zamówienia produktów z wysyłką za granicę prosimy przed złożeniem zamówienia online o kontakt ze Sklepem pod adresem e-mailowym kontakt@galilu.pl

6.     Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarkę internetową.

II. OFERTA

1.     Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.     Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznej ceny zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Składając zamówienie, Klient jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

3.     Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

4.     Sklep dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości i ustawień ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Z tego powodu, oprócz zdjęcia Sklep zamieszcza dodatkowo opis produktu oraz jego koloru.

5.     Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego produktu oferowanego przez Sklep.

6.     Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sklep nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.

III. REJESTRACJA W SKLEPIE ORAZ ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Zamówienia mogą być składane droga elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem www.galilu.pl.

2.     Klienci Sklepu mogą składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie:

a.     z wykorzystaniem indywidualnego konta Klienta („Moje Konto“) – po zarejestrowaniu w Sklepie oraz zalogowaniu na indywidualne Moje Konto, lub

b.     w formule „Złóż zamówienie” bez konieczności rejestrowania się oraz logowania na Moje Konto, po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie i podaniu wymaganych danych.

MOJE KONTO

3.     Rejestracja w Sklepie oraz założenie Mojego Konta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.galilu.pl. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:

a.     imię i nazwisko lub nazwę;

b.     adres kontaktowy do wysłania produktów;

c.      NIP i adres  siedziby (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej);

d.     numer telefonu kontaktowego;

e.     adres e-mail;

f.      nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login);

g.     hasło.

4.     Warunkiem rejestracji i założenia indywidualnego Mojego Konta jest zapoznanie się Klienta z  Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności oraz ich akceptacja. Każdy zalogowany Klient Sklepu może w każdej chwili usunąć Moje Konto, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail: dataprotection@galilu.pl

5.     Po zarejestrowaniu się w Sklepie logowanie na Moje Konto odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Klient nie może udostępniać danych do Mojego Konta i powinien chronić je przed dostępem podmiotów trzecich. Po zalogowaniu Klient ma możliwość zmiany danych, jak również zmiany hasła dostępu do Mojego Konta.

6.     Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Sklepu Internetowego (w tym przeglądanie produktów, korzystanie z Mojego Konta), jest nieodpłatne.

7.     W ramach korzystania z Mojego Konta, Sklep udostępnia Klientowi funkcjonalność „Lista Życzeń“, w ramach której Klient ma możliwość tworzenia listy produktów w Sklepie, którymi jest zainteresowany oraz które chciałby otrzymać jako prezent. Lista Życzeń może zostać udostępniona przez Klientów innym osobom (w formie e-mail) z wykorzystaniem funkcjonalności  Sklepu.

8.     Klient może korzystać ze Sklepu i składać zamówienia bez rejestracji i zakładania Mojego Konta poprzez składanie zamówień w formule „Złóż zamówienie bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest:

a.     wypełnić formularz zamówienia podając:

−        imię i nazwisko (nazwę);

−        numer telefonu kontaktowego;

−        adres poczty elektronicznej email;

−        danych adresowych i jeśli potrzeba innego adresu wysyłki, oraz

b.     zapoznać się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich postanowienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

2.     Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zamówienia złożone w piątek, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym. 

3.     Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

4.     W procesie składania zamówienia Klient wybiera dostępne w Sklepie opcje dostawy produktu oraz metody płatności.

5.     Sklep oferuje Klientom kupony zapewniające rabaty na produkty oferowane w Sklepie („Kupon Rabatowy“). W celu aktywacji Kuponu Rabatowego, Klient powinien zaznaczyć odpowiednie pole wyboru oraz wpisać i aktywować kod z Kuponu Rabatowego. Sklep automatycznie naliczy odpowiednią wartość rabatu, co będzie widoczne w koszyku.

6.     Sklep oferuje Klientom karty podarunkowe o wybranych nominałach, umożliwiające płatność za produkty w Sklepie („Gift Card“). Jeżeli Klient chce wykorzystać Gift Card, po wybraniu produktów i przejściu do  zakładki Koszyk powinien wpisać odpowiedni kod z Gift Card oraz go aktywować. Wartość karty Gift Card zostanie uwzględniona w cenie zamawianych produktów. 

7.     Zamówienie złożone przez Klienta zostanie przesłane do Sklepu, a Klient zostanie przekierowany na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia z opcją "Opłać zamówienie", dzięki czemu Klient będzie mógł opłacić swoje zamówienie po przekierowaniu na stronę serwisu płatniczego, jeżeli taką opcję zapłaty wybrał w procesie składania zamówienia. Zamówienie jest wiążące po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.

8.     Jeśli Klient wybrał formę płatności za pobraniem lub płatności gotówką w Sklepie stacjonarnym, pojawi się strona potwierdzająca złożenie zamówienia i informacja o konieczności opłacenia zamówienia.

9.     Sklep może anulować zamówienie, jeżeli Klient nie dokona odbioru zamówionych produktów w Sklepie w terminie 14 („czternastu“) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także, jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane, uniemożliwiając realizację zamówienia lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Sklep poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta w terminie 7 („siedmiu“) dni roboczych od chwili anulowania zamówienia.

10.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią zamówienia, gdzie Klient w zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w nim produktów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy oraz odbioru zamówionych produktów.

11.  Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Sklep wysyła automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia zgodnie z jego treścią.

12.  W przypadku przyjęcia zamówienia, Sklep wysyła Klientowi informację o przekazaniu do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o Prawach konsumenta. Z chwilą potwierdzenia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu.

13.  W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży wybranych produktów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sklep zamówień, aż do wyczerpania produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

14.  W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

15.  Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania produktu do wysyłki do Klienta. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 232 196 (w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku) lub drogą e-mailową na adres kontakt@galilu.pl.

SPRZEDAŻ PRÓBEK PERFUM

16.  W celu umożliwienia Klientowi zapoznania z wybranymi produktami, Sklep prowadzi sprzedaż próbek perfum (wód toaletowych, wód perfumowanych i in.) o pojemności 1 ml („Próbki perfum”).

17.  Jednorazowo Klient ma możliwość  zamówić tylko jedną Próbkę perfum danego zapachu i nie więcej niż siedem Próbek perfum różnych zapachów. Każdy Klient może kupić maksymalnie trzy Próbki perfum jednego zapachu w całej historii swoich zamówień, w tym tylko jedną w roku kalendarzowym.

18.  Próbki perfum wysyłane są do Klientów kurierem. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione Próbki perfum wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYPAL lub PAY-U, bez możliwości płatności za pobraniem.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Składając zamówienie, Klient ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego produktu:

b.     płatność za pobraniem - gotówką przy odbiorze paczki od kuriera. Metoda płatności ma zastosowanie wyłącznie do zamówienia o wartości do 2.000 zł oraz przesyłek krajowych;

c.      płatność gotówką - przy odbiorze w Sklepie stancjonarnym Galilu;

d.     płatność  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAY-U - prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.payu.pl/;

e.     płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYPAL - prowadzonego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.paypal.pl/pl;

f.      płatność ze środków dostępnych na karcie podarunkowej Galilu „Gift Card“ 

g.      płatność przelewem na konto:

GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK
87 1750 0012 0000 0000 1196 3099   

2.     W przypadku, gdy zamawiany produkt  ma zostać dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry w formie płatności elektronicznej.

3.  Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z płatnością za pobraniem, w stosunku do Klientów, którzy uprzednio trzykrotnie nie odebrali paczki za pobraniem pod wskazanym adresem.

V. DOSTAWA

1.     Na terenie Polski produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pomocą:

a.     firm kurierskich;

 

2.  W przypadku dostawy produktu za granicę, Sklep przed potwierdzeniem zamówienia uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.

3.  Klient ma możliwość odbioru zamówionego produktu osobiście w jednym ze sklepów Galilu, w godzinach funkcjonowania danego Sklepu. Odbiór produktów w sklepie Galilu nie dotyczy zamówień obejmujących na same próbki.

4.  Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju produktu (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy. Sklep może okresowo zwolnić Klientów z kosztów dostawy zamówionych produktów przy zamówieniach produktów o określonej wartości. W takim przypadku koszty dostawy pokrywa Sklep we własnym zakresie. Informacje w tym zakresie będą zamieszczone na stronie Sklepu.

5.  O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, kolejna dostawa przesyłki na żądanie Klienta może zostać uzależniona od pokrycia kosztów kolejnej dostawy. W takich przypadkach Sklep poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach dostawy i sposobie zapłaty

6.  Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

7.  W dniu przekazania przesyłki do przewoźnika Klient jest powiadamiany o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany na indywidualnym koncie klienta - Moje Konto lub podany w formularzu zamówienia w formule „Złóż zamówienie bez rejestracji“.

8.  Klient jest obowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w chwili odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. W związku z odpowiedzialnością Sklepu za uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu, Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

9.  Chwilą wydania produktu Klientowi jest moment odbioru produktu od przewoźnika. Dowodem wydania produktu jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

10.  W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej za pobranej, z przyczyn leżących po stronie Klienta, kolejna dostawa przesyłki na żądanie Klienta może zostać uzależniona od pokrycia kosztów kolejnej dostawy. W takich przypadkach Sklep poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach dostawy i sposobie zapłaty.

11.  Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu. Z tej przyczyny Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą produktu lub opóźnieniem w dostawie produktu. Nie pozbawia to Klienta prawa do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 („siedmiu“) dni roboczych  od dnia prawidłowo złożonego zamówienia (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że Sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 („siedem“) dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta, lub zamówione z zagranicy. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie wysyłki i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

2.     W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz o przyczynie niemożności zrealizowania zamówienia i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 30 („trzydzieści“) dni od złożenia zamówienia.

3.     O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji). Dodatkowo Sklep informuje o dostępności produktu przy każdym produkcie widniejącym na stronach internetowych Sklepu.

4.     Stan zamówienia Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na Moje Konto.

VII. PARAGONY I FAKTURY VAT

1.     Do każdego zakupionego w Sklepie produktu dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT.

2.     W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, a wskazał że żąda wystawienia faktury, faktura może go nie zawierać.

3.     Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

1.     Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki. Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych naruszeniach lub uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

2.     W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

3.     Niesporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady produktu lub jego niezgodności z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

REKLAMACJE I RĘKOJMIA

4.     Reklamacje mogą być składane:

a.     w formie pisemnej na adres GaliLu, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa;

b.     drogą elektroniczną na adres e-mailowy kontakt@galilu.pl.

5.     W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się formularzem reklamacji, który można pobrać TUTAJ jednakże nie jest to obowiązkowe. Produkt musi zostać przesłany z powrotem na adres Sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Jeżeli Sklep uzna to za konieczne, Klient zobowiązany jest przesłać produkt na adres Sklepu. Klient powinien załączyć do reklamowanego produktu dowód jego zakupu.

6.     W terminie 14 („czternastu“) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sklep ustosunkuje się do reklamacji  powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Mojego Konta lub w adresu wskazane w trakcie składania zamówienia „Złóż zamówienie bez rejestracji“.

7.     Klient niebędący Konsumentem lub niebędący osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi ogranicza się w takim przypadku do usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle własnego uznania wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo stwierdzoną wadę usunie.

8.     Sklep może również zwrócić Klientowi niebędącemu Konsumentem lub niebędącemu osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zapłaconą cenę za produkt z wadami. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu względem Klientów niebędących Konsumentami lub niebędącemu osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

9.     Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub niebędącym osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za dany produkt.

10.  Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

11.  Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep podaje łącze do unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.  W zakresie dozwolonym przez prawo, Sklep nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

1.     Prawo do zwrotu produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, dalej Konsument oraz osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy przez przewoźnika bez podawania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, na adres e-mailowy kontakt@galilu.pl lub pocztą na adres GaliLu, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy osoby wskazane w ust. 1 powyżej mogą skorzystać z formularza zwrotu, którego wzór można pobrać TUTAJ lub z formularza, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.     Odstąpić od umowy można zarówno w zakresie całego zamówienia (ze skutkiem do wszystkich produktów w zamówieniu), jak również w odniesieniu do wybranych produktów ujętych w zamówieniu (wówczas umowa będzie dalej skuteczna w odniesieniu do pozostałych produktów, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).

4.     W przypadku odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zwrócić zakupiony produkt w stanie niezmienionym tj. w takim samym składzie ilościowym i jakościowym, z metkami i niezerwanymi plombami, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

5.     Klient, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zwrotu produktu (produktów) w terminie 14 („czternastu“) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

6.     Zwrot produktu powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie produktu powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

7.     Klient, o którym mowa w ust. 1 odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamawiania produktów, które są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, jak również produkty w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.     Sklep zwróci płatności w terminie 14 („czternastu“) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania produktu albo do czasu, gdy otrzyma dowód odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności, chyba że odstępujący od umowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.

 

XI. REGULAMIN

1.     Regulamin udostępniany jest Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny pod adresem http://www.galilu.pl/regulamin.

2.     Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.

3.     Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin” przez okres 30 („trzydziestu“) dni. Do zamówień złożonych i przyjętych w okresie obowiązywania starego Regulaminu stosuje się stary Regulamin. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 30 („trzydziestu“) dni przed ich wejściem w życie.

XII. DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest („Administrator”).

2.     Dane osobowe Klientów Sklepu podawane w procesie rejestracji Mojego Konta, w ramach składania zamówienia bez rejestracji, przy zamówieniu usługi Newslettera oraz kontaktu ze Sklepem przetwarzane są przez GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245783, NIP: 5252350392 („Administrator”).

3.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania ze Sklepu.

4.     Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o Prawach konsumenta.

2.     Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności w zakresie  prawa konsumenckiego, Sklep nie będzie stosował takiego postanowienia, które zostanie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.

3.     Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będących konsumentami oraz nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę GALILU Sp. j. WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa.

4.     Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązując się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta innych Klientów, w elementy techniczne systemu informatycznego, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania płatności za produkty. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

5.     Zabronione jest publikowanie w Sklepie opinii, które naruszają prawa podmiotów trzecich, w tym renomę oraz inne dobra osobiste podmiotów trzecich. Zabronione jest zamieszczanie w Sklepie opinii reklamujących inne strony internetowe lub podmioty, a także opinii zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób.

6.     Wszelka korespondencja a także produkt zwracany lub reklamowany, powinny być przesyłane na adres GALILU Sp. j. WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa chyba, że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Klientowi inny adres korespondencyjny.

7.     Klient może kontaktować się ze Sklepem również za pomocą czatu na stronie internetowej oraz za pomocą poczty elektronicznej  kontakt@galilu.pl lub telefonicznie na numer telefonu: 690 350 196

8.     Wszystkie publikowane w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże podmiotów.

9.     Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.galilu.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach ich producentów. Sklep dopełnia należytej staranności w sprawdzeniu czy dane odpowiadają rzeczywistości.

10.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM

„GALILU SEASON SALE”

 

§ 1                  

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów w obniżonej cenie. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Galilu Sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 26, 00-561 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w okresie od 15 października 2021 r. od godz. 00.00 do 18 października 2021 r. do godz. 23.59, z zastrzeżeniem  §6.
 3. Akcja promocyjna dotyczy sprzedaży online poprzez sklep Internetowy znajdujący się pod adresem, www.galilu.pl.  Salony stacjonarne GALILU są wyłączone z promocji.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów z oferty GALILU, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „Galilu Spring Sale”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Produkty z oferty Galilu objęte promocją – lista produktów z zaznaczoną obniżona ceną znajduje się pod adresem www.galilu.pl . Promocją nie objęte są usługi, takie jak koszty dostawy, pakowanie, zabiegi oraz próbki i bony.
 3. Sklep Internetowy Galilu -  Miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: www.galilu.pl  
 4. Sklepy stacjonarne Galilu – salony Galilu na terenie Polski
 5. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która jest odbiorcą newsletterów e-mailowych, obserwatorem profilu Galilu na Instragramie i/lub Facebook’u, jest zarejestrowany w systemie sprzedaży na www.galilu.pl  i akceptuje niniejszy Regulamin;

§3

 1. Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie wyłącznie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem www.galilu.pl
 2. Produkty w promocyjnej cenie nie będą dostępne w Salonach stacjonarnych Galilu, jak również nie podlegają rezerwacjom oraz zamówieniom składanych telefonicznie, emailowo oraz poprzez chat na stronie www.galilu.pl  i wiadomości na Instagramie i Facebook’u

§4

Promocja opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie minimum jednej sztuki z oferty Galilu objętej promocją korzystając z oferty sklepu internetowego Galilu. 
 3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając produkty z oferty Galilu objętej promocji  ma możliwość nabycia produktów w obniżonej cenie w stosunku do  ceny detalicznej wartości.
 4. W okresie promocji Galilu udostępni infolinie pod nr tel. 12 422 1684, która będzie czynna przez cały okres promocji w godzinach 9-17 (z wyłączeniem niedzieli, 17. października). Dodatkowo dla klientów będzie dostępny chat online na stronie www.galilu.pl oraz przez profil na Facebook’u i Instragramie.
 5. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Sklepie Internetowym.
 6. Okres dostawy dla produktów zakupionych  w promocji oraz podczas promocji może ulec wydłużeniu.
 7. W czasie promocji będą akceptowane tylko płatności natychmiastowe – PayPal i PayU. Ten ostatni umożliwia m.in. płatność kartami bankowymi, przelewem bankowym oraz blikiem.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Klient decyduje, z której promocji chce skorzystać.

 

§ 5

 1. Informacja o Promocji zawarta w materiałach reklamowych w tym na profilu Instagram w innych social mediach oraz newsletterach  nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 6

 1. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach stacjonarnych lub w Internecie na stronie www.galilu.pl

§ 7

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktów lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do Galilu Sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 26, 00-561, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8

 1. Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w sklepach stacjonarnych lub w Internecie na stronie www.galilu.pl .

§ 9

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.galilu.pl.
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.