Współpraca i PR

Public Relations

Liza Diadova
liza@galilu.pl

Portfolio Manager

Alina Szyrle
alina@galilu.pl