Regulaminy

Powrót do Regulaminów
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALILU (www.galilu.pl)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronach www.galilu.pl, a w szczególności: składanie Zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczanie Klientowi zamówionych produktów, formy zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów, zasady korzystania z usług Newslettera oraz zakładania indywidualnego konta Klienta, jak również uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

2. Sklep GALILU jest własnością GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245783, NIP: 5252350392 (zwaną dalej „Sklepem”).

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż perfum i kosmetyków.

4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną („Klient”).

5. Sklep prowadzi swoją działalność zarówno na terenie Polski jak i prowadzi wysyłkę produktów zagranicę. Zamówienia zagraniczne będą realizowane po indywidualnym telefonicznym bądź e-mailowym ustaleniu z Klientem warunków i możliwości dostawy (w celu zamówienia produktów z wysyłką za granicę prosimy przed złożeniem zamówienia online o kontakt ze Sklepem pod adresem e-mailowym [email protected].

6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarkę internetową.

II. OFERTA

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznej ceny zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Składając zamówienie, Klient jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

3. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

4. Sklep dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości i ustawień ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Z tego powodu, oprócz zdjęcia Sklep zamieszcza dodatkowo opis produktu.

5. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego produktu oferowanego przez Sklep.

6. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sklep nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.

8. Galilu nie korzysta z żadnych rozwiązań (algorytmów), które dostosowują ceny towarów dla poszczególnych konsumentów lub kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

III. REJESTRACJA W SKLEPIE ORAZ ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamówienia mogą być składane droga elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem www.galilu.pl.

2. Klienci Sklepu mogą składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie:

a. z wykorzystaniem indywidualnego konta Klienta („Moje Konto“) – po zarejestrowaniu w Sklepie oraz zalogowaniu na indywidualne Moje Konto, lub

b.  w formule „Złóż zamówienie” bez konieczności rejestrowania się oraz logowania na Moje Konto, po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie i podaniu wymaganych danych.

MOJE KONTO

3.     Rejestracja w Sklepie oraz założenie Mojego Konta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.galilu.pl. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwę;

b) adres kontaktowy do wysłania produktów;

c) NIP i adres siedziby (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej);

d) numer telefonu kontaktowego;

e) adres e-mail;

f)  nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login);

g) hasło.

4. Warunkiem rejestracji i założenia indywidualnego Mojego Konta jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności oraz ich akceptacja. Każdy zalogowany Klient Sklepu może w każdej chwili usunąć Moje Konto, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail: [email protected]

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie logowanie na Moje Konto odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Klient nie może udostępniać danych do Mojego Konta i powinien chronić je przed dostępem podmiotów trzecich. Po zalogowaniu Klient ma możliwość zmiany danych, jak również zmiany hasła dostępu do Mojego Konta.

6. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Sklepu Internetowego (w tym przeglądanie produktów, korzystanie z Mojego Konta), jest nieodpłatne.

7. W ramach korzystania z Mojego Konta, Sklep udostępnia Klientowi funkcjonalność „Ulubione“, w ramach której Klient ma możliwość tworzenia listy produktów w Sklepie, którymi jest zainteresowany oraz które chciałby otrzymać jako prezent. Lista Życzeń może zostać udostępniona przez Klientów innym osobom (w formie e-mail) z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.

8. Klient może korzystać ze Sklepu i składać zamówienia bez rejestracji i zakładania Mojego Konta poprzez składanie zamówień w formule „Złóż zamówienie bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest:

a) wypełnić formularz zamówienia podając:

  • imię i nazwisko (nazwę);
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres poczty elektronicznej email;
  • danych adresowych i jeśli potrzeba innego adresu wysyłki, oraz

b) zapoznać się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich postanowienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

9.       Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zamówienia złożone w piątek, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

10.    Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

11.    W procesie składania zamówienia Klient wybiera dostępne w Sklepie opcje dostawy produktu oraz metody płatności.

12.    Sklep oferuje Klientom kupony zapewniające rabaty na produkty oferowane w Sklepie („Kod Rabatowy“). W celu aktywacji Kodu Rabatowego, Klient powinien zaznaczyć odpowiednie pole wyboru oraz wpisać i aktywować kod z Kuponu Rabatowego. Sklep automatycznie naliczy odpowiednią wartość rabatu, co będzie widoczne w koszyku. Szczegółowe zasady korzystania z Kodów Rabatowych określa Regulamin Korzystania z Kodów Rabatowych Galilu, stanowiący Załącznik do Regulaminu. Kodem rabatowym nie objęte są usługi, takie jak koszty dostawy, pakowanie, zabiegi oraz próbki i bony. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, upustami i rabatami w ramach konta założonego w sklepie online.

13.    Sklep oferuje Klientom karty podarunkowe o wybranych nominałach, umożliwiające płatność za produkty w Sklepie („Gift Card“). Jeżeli Klient chce wykorzystać Gift Card, po wybraniu produktów i przejściu do zakładki Koszyk powinien wpisać odpowiedni kod z Gift Card oraz go aktywować. Wartość karty Gift Card zostanie uwzględniona w cenie zamawianych produktów. Szczegółowe zasady korzystania z Gift Card określa Regulamin korzystania z Gift Card Galilu, stanowiący Załącznik do Regulaminu.

14.    Zamówienie złożone przez Klienta zostanie przesłane do Sklepu, a Klient zostanie przekierowany na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia z opcją "Opłać zamówienie", dzięki czemu Klient będzie mógł opłacić swoje zamówienie po przekierowaniu na stronę serwisu płatniczego, jeżeli taką opcję zapłaty wybrał w procesie składania zamówienia. Zamówienie jest wiążące po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.

15.    Jeśli Klient wybrał formę płatności za pobraniem lub płatności gotówką w Sklepie stacjonarnym, pojawi się strona potwierdzająca złożenie zamówienia i informacja o konieczności opłacenia zamówienia.

16.    Sklep może anulować zamówienie, jeżeli Klient nie dokona odbioru zamówionych produktów w Sklepie w terminie 2 („dwóch“) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także:

a)     Jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w terminie 2 ("dwóch") dni roboczych od złożenia zamówienia.

b)     jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane, uniemożliwiając realizację zamówienia lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu

Sklep poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta wskazany w zamówieniu lub wskazany na indywidualnym Koncie Klienta.

17.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią zamówienia, gdzie Klient w zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w nim produktów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy oraz odbioru zamówionych produktów.

18.    Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Sklep wysyła automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia zgodnie z jego treścią.

19.    W przypadku przyjęcia zamówienia, Sklep wysyła Klientowi informację o przekazaniu zamówienia do realizacji wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o Prawach konsumenta. Z chwilą potwierdzenia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu.

20.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży wybranych produktów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sklep zamówień, aż do wyczerpania produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

21.    W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

22.    Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania produktu do wysyłki do Klienta. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 350 196 (w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku) lub drogą e-mailową na adres [email protected].

SPRZEDAŻ PRÓBEK PERFUM

23.    W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z wybranymi produktami, Sklep prowadzi sprzedaż próbek perfum (wód toaletowych, wód perfumowanych i in.) o pojemności 2 ml („Próbki perfum”).

24.    Jednorazowo Klient ma możliwość zamówić tylko jedną Próbkę perfum danego zapachu i nie więcej niż 10 ("dziesięć") Próbek perfum różnych zapachów. Każdy Klient może kupić maksymalnie trzy Próbki perfum jednego zapachu w całej historii swoich zamówień, w tym tylko jedną w roku kalendarzowym.

* Do każdego zamówienia dołączamy 3 próbki gratis. Niniejsza oferta nie ma zastosowania w przypadku zamówień, które składają się wyłącznie z próbek produktów.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1.       Składając zamówienie, Klient ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego produktu:

a)     płatność kartą – płatniczą lub kredytową przy odbiorze w Sklepie stacjonarnym Galilu;

b)     płatność za pośrednictwem systemu płatności online Autopay;

c).    płatność kartami płatniczymi online: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

d)     płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal - prowadzonego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.paypal.pl/pl;

e)      płatność ze środków dostępnych na karcie podarunkowej Galilu „Gift Card“ – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

f)     płatność przelewem na konto: GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK 87 1750 0012 0000 0000 1196 3099.

2.       W przypadku, gdy zamawiany produkt ma zostać dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry w formie płatności elektronicznej.

 

V. DOSTAWA

1.     Na terenie Polski produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pomocą:

a)     firm kurierskich;

b)     paczkomatów InPost S.A.

2.     W przypadku dostawy produktu za granicę, Sklep przed potwierdzeniem zamówienia uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.

3.     Klient ma możliwość odbioru zamówionia osobiście w jednym ze sklepów Galilu, w godzinach funkcjonowania danego Sklepu. 

4.     Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju produktu (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy. Sklep może okresowo zwolnić Klientów z kosztów dostawy zamówionych produktów przy zamówieniach produktów o określonej wartości. W takim przypadku koszty dostawy pokrywa Sklep we własnym zakresie. Informacje w tym zakresie będą zamieszczone na stronie Sklepu.

5.     koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, kolejna dostawa przesyłki na żądanie Klienta może zostać uzależniona od pokrycia kosztów kolejnej dostawy. W takich przypadkach Sklep poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach dostawy i sposobie zapłaty

6.     Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

7.     W dniu przekazania przesyłki do przewoźnika Klient jest powiadamiany o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany na indywidualnym koncie klienta - Moje Konto lub podany w formularzu zamówienia w formule „Złóż zamówienie bez rejestracji“.

8.     Klient jest obowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w chwili odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. W związku z odpowiedzialnością Sklepu za uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu, Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

9.     Chwilą wydania produktu Klientowi jest moment odbioru produktu od przewoźnika. Dowodem wydania produktu jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

10.  Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu. Z tej przyczyny Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą produktu lub opóźnieniem w dostawie produktu. Nie pozbawia to Klienta prawa do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 („siedmiu“) dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że Sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 („siedem“) dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta, lub zamówione z zagranicy. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie wysyłki i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

2.     Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3.     W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz o przyczynie niemożności zrealizowania zamówienia i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 30 („trzydziestu“) dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4.     terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji). Dodatkowo Sklep informuje o dostępności produktu przy każdym produkcie widniejącym na stronach internetowych Sklepu.

5.     Stan zamówienia Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na Moje Konto.

VII. PARAGONY I FAKTURY VAT

1.     Do każdego zakupionego w Sklepie produktu dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT.

2.     W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, a wskazał że żąda wystawienia faktury, faktura może go nie zawierać.

3.     Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

1.     Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki. Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych naruszeniach lub uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

2.     W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

3.     Niesporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu niezgodności produktu z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

REKLAMACJE I RĘKOJMIA

4.     Sklep ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu niezgodności produktu lub usługi z umową na zasadach określonych w przepisach:

a)     Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta – w przypadku Klientów będących konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarcze,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b)     Kodeksu cywilnego – w przypadku pozostałych Klientów.

5.     Reklamacje mogą być składane:

a)     w formie pisemnej na adres Galilu, Stępińska 22/30 lokal 311, 00-739 Warszawa;

b)     drogą elektroniczną na adres e-mailowy [email protected].

6.     W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się formularzem reklamacji, który można pobrać TUTAJ jednakże nie jest to obowiązkowe. W reklamacji Klient powinien opisać niezgodność produktu z umową. Klient może w szczególności przedstawić dokumentację zdjęciową, protokół uszkodzenia sporządzony przez kuriera oraz przedstawić wyjaśnienia. Klient udostępnia Produkt  na koszt  Sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej.

7.     W terminie 14 („czternastu“) dni od otrzymania Reklamacji Sklep ustosunkuje się do reklamacji powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Mojego Konta lub w adresu wskazane w trakcie składania zamówienia „Złóż zamówienie bez rejestracji“.

8.     Sklep dokona zwrotu środków w terminie 7 ("siedmiu") dni od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

9.     Klient niebędący Konsumentem lub niebędący osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi ogranicza się w takim przypadku do usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle własnego uznania wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo stwierdzoną wadę usunie.

10.  Sklep może również zwrócić Klientowi niebędącemu Konsumentem lub niebędącemu osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zapłaconą cenę za produkt z wadami. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu względem Klientów niebędących Konsumentami lub niebędącemu osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

11.  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub niebędącym osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za dany produkt.

12.  Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep podaje łącze do unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.  W zakresie dozwolonym przez prawo, Sklep nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

1.     Prawo do zwrotu produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, zwanego dalej "Konsument" oraz osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni ("czternastu") od dnia wydania rzeczy przez przewoźnika bez podawania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, na adres e-mailowy [email protected] lub pocztą na adres Galilu, Stępińska 22/30 lokal 311, 00-739 Warszawa. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy osoby wskazane w ust. 1 powyżej mogą skorzystać z formularza zwrotu, którego wzór można pobrać TUTAJ lub z formularza, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.     Odstąpić od umowy można zarówno w zakresie całego zamówienia (ze skutkiem do wszystkich produktów w zamówieniu), jak również w odniesieniu do wybranych produktów ujętych w zamówieniu (wówczas umowa będzie dalej skuteczna w odniesieniu do pozostałych produktów, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy). W przypadku zwrotu wybranych produktów ujętych w zamówieniu, które pomniejszają wartość zamówienia zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami (koszt dostawy wybrany na etapie składania zamówienia).

4.     W przypadku odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zwrócić zakupiony produkt w stanie niezmienionym tj. w takim samym składzie ilościowym i jakościowym, z metkami i niezerwanymi plombami, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. . Jeśli do zakupionego produktu został dołączony bezpłatnie dodatkowy produkt (próbki perfum/pielęgnacji, „prezent”), podlega on również zwrotowi. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny (np. otwarcie produktu, naruszenie plomb, użycie perfum lub kosmetyków).

5.     Klient, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zwrotu produktu (produktów) w terminie 14 („czternastu“) dni kalendarzowych od wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

6.     Zwrot produktu powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie produktu powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

7.     Klient, o którym mowa w ust. 1 odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamawiania produktów, które są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, jak również produkty w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.     Sklep zwróci płatności w terminie 14 („czternastu“) dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania produktu albo do czasu, gdy otrzyma dowód odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności, chyba że odstępujący od umowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.

X. REGULAMIN

1.     Regulamin udostępniany jest Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny pod adresem http://www.galilu.pl/regulamin.

2.     Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.

3.     Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin” przez okres 30 („trzydziestu“) dni. Do zamówień złożonych i przyjętych w okresie obowiązywania starego Regulaminu stosuje się stary Regulamin. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 30 („trzydziestu“) dni przed ich wejściem w życie.

XI. DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest („Administrator”).

2.     Dane osobowe Klientów Sklepu podawane w procesie rejestracji Mojego Konta, w ramach składania zamówienia bez rejestracji, przy zamówieniu usługi Newslettera oraz kontaktu ze Sklepem przetwarzane są przez GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245783, NIP: 5252350392 („Administrator”).

3.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania ze Sklepu.

4.     Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o Prawach konsumenta.

2.     Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności w zakresie prawa konsumenckiego, Sklep nie będzie stosował takiego postanowienia, które zostanie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.

3.     Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będących konsumentami oraz nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę GALILU Sp. j. WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa.

4.     Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązując się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta innych Klientów, w elementy techniczne systemu informatycznego, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania płatności za produkty. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

5.     Opinie o produktach mogą być publikowane wyłącznie przez Klientów posiadających indywidualne konto użytkownika – Moje Konto oraz po zalogowaniu się do niego.

6.     Galilu nie zapewnia, aby opinie o produktach publikowane w Sklepie pochodziły od konsumentów, którzy nabyli lub używali danego produktu, o którym publikują opinię.

7.     Opinie mogą być składane w formie opisowej oraz poprzez przyznanie gwaizdek w ilości od 1 – 5. Przy produkcie pojawia się średnia ilość gwiazdek ze wszystkich opinii o produkcie.

8.     Galilu nie moderuje, w tym nie redaguje opinii zamieszczanych przez Klientów, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, które:

a)     naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w szczególności naruszają czyjeś dobra osobiste lub zawierają wulgaryzmy;

b)     zawierają dane osobowe lub dane firm i nie odnoszą się do opiniowanych produktów;

c)     zawierają pliki lub linki do innych stron internetowych.

9.     We wszystkich sprawa dotyczących publikacji opinii w Sklepie można skontaktować się elektronicznie pod adresem [email protected].

10.  Zabronione jest publikowanie w Sklepie opinii, które naruszają prawa podmiotów trzecich, w tym renomę oraz inne dobra osobiste podmiotów trzecich. Zabronione jest zamieszczanie w Sklepie opinii reklamujących inne strony internetowe lub podmioty, a także opinii zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób.

11.  Wszelka korespondencja a także produkt zwracany lub reklamowany, powinny być przesyłane na adres GALILU Sp. j. WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa chyba, że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Klientowi inny adres korespondencyjny.

12.  Klient może kontaktować się ze Sklepem również za pomocą czatu na stronie internetowej oraz za pomocą poczty elektronicznej [email protected] lub telefonicznie na numer telefonu: 572 288 722

13.  Wszystkie publikowane w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże podmiotów.

14.  Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.galilu.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach ich producentów. Sklep dopełnia należytej staranności w sprawdzeniu czy dane odpowiadają rzeczywistości.

15.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA (www.galilu.pl)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Newslettera świadczonych przez sklep internetowy www.galilu.pl („Sklep”) prowadzony przez: GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa KRS 0000245783.

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez:
 wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu na stronie internetowej www.galilu.pl,
 zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzenie jego postanowień, naciśniecie aktywnej ikony „Zapisz”
 kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera umieszczonego w przesłanej przez Administratora automatycznej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej (e-mail).


Użycie aktywnego linku potwierdzającego rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie od tej chwili wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji ze świadczenia usługi lub też do momentu zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora, co może nastąpić w dowolnym momencie.

Korzystanie z usługi Newsletter wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w każdej otrzymanej wiadomości Newsletter lub wysyłając takie żądanie poczta elektroniczną na adres [email protected] .

W ramach usługi Newslettera Odbiorca otrzymuje wiadomości w formie listu elektronicznego (e-mail) na wskazany przez użytkownika adres w formularzu, nie częściej niż 4 razy w miesiącu.

Newsletter będzie zawierał informacje o nowościach, ciekawostkach z branży perfumeryjnej, kosmetycznej i lifestyle’owej, jak również ofercie z zakresu oferowanych produktów i usług Sklepu lub podmiotów z nim współpracujących, w tym informacje o aktualnych promocjach i konkursach. Newsletter będzie zawierał informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], podając przynajmniej opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 ("czternastu") dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi Newslettera jest GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa KRS 0000245783 („Administrator”). Podane w ramach zapisania się na usługę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi Newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy na świadczenie usług dostarczania Newslettera. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi Newslettera oraz obsługi administracyjnej i technicznej Administratora, w tym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną usługi. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi Newslettera. W przypadku rezygnacji z usługi dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Podanie danych osobowych (adres e-maila) jest dobrowolne, niezbędne jednak dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Newslettera (świadczenie usługi drogą elektroniczną).


W ramach uprawnień przyznanych przez przepisy o ochronie danych osobowych, podmiot danych ma prawo do:

→ dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;

→ uzyskania na żądanie kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

→ usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;

→ przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych;

→ zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem: pocztą na adres siedziby Administratora, pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 690 350 196. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, każdy podmiot danych ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Warszawa dn. 16 lutego 2022

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH ORAZ KODÓW RABATOWYCH GALILU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydawcą Bonów upominkowych oraz Kodów rabatowych jest GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245783, NIP: 5252350392 (dalej „Wydawca” lub „Sklep”).
Bon upominkowy jest to wydany przez Wydawcę bon towarowy na okaziciela, uprawniający użytkownika do jednokrotnej lub wielokrotnej realizacji, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości Bonu upominkowego lub wartości pozostających na nim środków.
Kod rabatowy Galilu jest to elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu numerycznego do zrealizowania w sklepie internetowym Galilu, umożliwiający uzyskanie zniżki procentowej lub kwotowej na zamawiane produkty.
Bon upominkowy ma formę materialną (papierowy bon z numerem identyfikacyjnym), który może zostać zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym Galilu. Na życzenie użytkownika, Wydawca może wygenerować wersję elektroniczną Bonu upominkowego w postaci kodu przeznaczonego do realizacji wyłącznie w sklepie internetowym Galilu.

ZAKUP I WYKORZYSTANIE BONU UPOMINKOWEGO

Bon upominkowy może mieć wartość 100 („sto”), 200 („dwieście”), 500 („pięćset”) oraz 1000 („tysiąc”) PLN. Bon upominkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą w rozumieniu przepisów prawa.
Bony ważne są 12 miesięcy od daty zakupu (rok). Po upływie terminu ważności, niewykorzystane środki pieniężne Bonu upominkowego nie podlegają zwrotowi.
Bon upominkowy nie może być wymieniony na gotówkę w całości lub w części, zarówno w okresie jego ważności jak i po tym terminie.
Bon upominkowy może zostać zakupiony w sklepie internetowym Galilu oraz w sklepach stacjonarnych Galilu. Nabywca nie może dokonać zapłaty za Bon upominkowy wykorzystując inny Bon upominkowy.
Bon upominkowy przeznaczony jest do realizacji tylko w sklepie stacjonarnym. Na specjalne życzenie klienta Wydawca może wygenerować Bon upominkowy do wykorzystania w sklepie internetowym. Realizacja Bonu upominkowego w sklepie internetowym Galilu dokonywana będzie poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu w procesie składania zamówienia oraz wpisaniu unikalnego kodu z Bonu upominkowego. System automatycznie zaliczy środki na poczet ceny za zamówione produkty.

Realizacja Bonu upominkowego w sklepie stacjonarnym Galilu dokonywana jest poprzez okazanie Bonu upominkowego sprzedawcy, który uwzględni jego wartość w cenie zakupionych Produktów. Przy realizacji Bonu upominkowego w sklepie stacjonarnym Galilu użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość nominalna środków Bonu upominkowego. Pozostała część środków pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Bonu upominkowego.n
W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Bonie upominkowym, użytkownik może dokonać dopłaty pozostałej części, w sposób honorowany przez Sklep.
W przypadku odstąpieniu od umowy przez konsumentów i zwrotu produktu zakupionego z wykorzystaniem Bonu upominkowego, Wydawca wyda użytkownikowi nowy Bon upominkowy o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu uiszczonej z wykorzystaniem Bonu upominkowego.

POLITYKA KODÓW RABATOWYCH

Wydawca udostępnia kod rabatowy w formie listu elektronicznego (e-mail) lub wiadomości tekstowej (SMS).
Kody rabatowe nie mogą zostać zakupione, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych oraz innych akcji organizowanych przez Wydawcę, a także w ramach reklamacji lub rekompensaty. Kody rabatowe posiadają określony termin ważności.
Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przez klientów posiadających indywidualne konto „Moje Konto” w sklepie internetowym Galilu. Kodów rabatowych nie można wykorzystać przy zakupach w sklepach stacjonarnych Galilu.
W celu wykorzystania Kodu rabatowego należy wpisać otrzymany ciąg znaków kodu numerycznego w formularzu zamówienia we wskazanym polu. Wpisanie kodu numerycznego z przyznanego Kodu rabatowego w formularzu zamówienia spowoduje aktywację zniżki procentowej lub kwotowej o określonej wartości na zamawiane produkty.
Uzyskana zniżka przy wykorzystaniu Kodu rabatowego naliczana jest od wartości zamówienia bez kosztów wysyłki.
Kody rabatowe nie podlegają zsumowaniu. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
W przypadku korzystania z Kodu rabatowego zapewniającego zniżkę kwotową, wartość zamawianego produktu (produktów) musi być nie mniejsza niż przyznana zniżka kwotowa w ramach Kodu rabatowego.
Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
Wydawca nie dokonuje zwrotu Kodu rabatowego w przypadku, gdy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony i Wydawca dokona zwrotu otrzymanej zapłaty.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Bonu upominkowego oraz Kodów rabatowych mogą być przesyłane na adres siedziby Wydawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej [email protected]
Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane umożliwiające identyfikację reklamujące i umożliwiające odpowiedź na reklamację, opisanie przyczyn reklamacji oraz wskazanie podnoszonych żądań.
Wydawca rozpatrzy zgłoszone reklamacje nie później niż w terminie 14 („czternastu”) dni od dnia złożenia reklamacji. Rozpatrując reklamację Wydawca uwzględnia przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia Regulaminu.
Wydawca udziela odpowiedzi na reklamację w tej samej formie, w jakiej została zgłoszona lub w sposób wskazany przez reklamującego.
W przypadku, gdy reklamacja dotyczący uszkodzenia Bonu upominkowego, które uniemożliwia jego użycie, reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony Bon upominkowy wraz z reklamacją. W przypadku uznania reklamacji, Wydawca wyda nowy Bon upominkowy o tej samej wartości, jednocześnie unieważniając uszkodzony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego Galilu.